Strona główna Mapa strony
wyszukiwarka
  
Subskrypcjadopisz
- Oferty inwestycyjne
 
ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

  

1. Przedsiębiorcy, którzy nabędą prawo do zwolnienia (rozpoczną nową inwestycję) od 1 lipca 2014 r., będą mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na 6 lat i 6 miesięcy, na podstawie niżej wymienionej uchwały:

Uchwała Nr LI/492/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis.

DO POBRANIA:

1. Informacja o zwolnieniu de minimis
2. Uchwała Nr LI/492/2014
4. Treść Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
6. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

7. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

2.   Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia (rozpoczęli nową inwestycję) do dnia 30 czerwca 2014 r., będą mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na 3 lata na podstawie niżej wymienionych uchwał:

Uchwały Nr XX/207/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zwolnienia budynków lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w latach 2012 i 2013 w ramach pomocy de minimis.

Uchwały Nr XL/393/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  z dnia 29 października 2013 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zwolnienia budynków lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w latach 2012 i 2013 w ramach pomocy de minimis.

DO POBRANIA:
1. Informacja o zwolnieniu de minimis
2. Treść uchwały Nr XX/207/2012
3. Treść uchwały Nr XL/393/2013

4. Treść Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

6. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
7.  FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

FORMULARZE DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH


 

KONTAKT

 

Ewa Torzyńska

Kierownik Referatu Obsługi Inwestorów

Pokój 313- III piętro

telefon 62 58 22 313

e-mail: mboi@umostrow.pl

 

Halina Maraszek

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. POMOCY PUBLICZNEJ
Pokój 305 - III piętro

telefon 62 582-23-02
e-mail:
hmaraszek@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Podatków Lokalnych

Pokój 33 - parter

telefon 62 582-24-33

 

 

 

 

 

wstecz drukuj wyślij ten link
 
   
  
Nagrody i wyróżnienia dla Ostrowa Wielkopolskiego
 
«« wstecz

 
Online: 1 odwiedzin: 350535 aktywnych ofert: 28
Otoczenie Biznesowe |
© 2009 - 2016 Ostrów WLKP. All rights reserved